Príprava metodík a učebných materiálov

knihy6V tejto aktivite budú učitelia vytvárať a inovovať metodické a učebné materiály.

Ako podporný materiál im budú slúžiť zahraničné metodiky o používaní laboratória podporovaného počítačom a z učebných materiálov nakúpených v projekte – zahraničné učebnice, slovníky, encyklopédie a metodiky. Súčasťou tejto činnosti budú aj návrhy záznamov z laboratórnych prác študentov a metodických listov na prípravu a realizáciu laboratórnych cvičení a demonštračných experimentov.
Pripravené metodiky a učebné materiály sú určené pre výučbu prírodovedných predmetov,  informatiky, matematiky,  geografie, angličtiny. Tieto metodiky budú k dispozícii cieľovým skupinám projektu – učiteľom a študentom školy.

Ukážky vytvorených pracovných listov:

clil_Biodychanie