Rekonštrukcia prírodovedných laboratórií

Počas realizácie projektu sme už prebudovali laboratóriá chémie a fyziky. Pribudlli nové laboratórne stoly, skrine na pomôcky a nové pomôcky pre vyučovanie chémie, fyziky a biológie. Staré laboratóriá, ktoré slúžili svojmu účelu asi 40 rokov sú už minulosťou. Niektorým pamätníkom je za nimi smutno, avšak nové zariadenie vyzerá fantasticky a dúfame, že bude spoľahlivé a kvalitné.

Fotogaléria z prestavby laboratória fyziky: