Prestavba prírodovedných laboratórií

Počas realizácie projektu sme už prebudovali laboratóriá chémie, biológie a fyziky. Pribudlli nové laboratórne stoly, skrine na pomôcky a nové pomôcky pre vyučovanie chémie, fyziky a biológie. Staré laboratóriá, ktoré slúžili svojmu účelu asi 40 rokov sú už minulosťou. Niektorým…

Tvorba inovatívneho vzdelávacieho obsahu

V tejto aktivite budeme vytvárať a inovovať didaktické a učebné materiály, inovovať zariadenia laboratórií prírodovedných predmetov, digitalizovať učebné a metodické materiály a laboratórne protokoly, vytvárať nové interaktívne a elektronické vzdelávacie materiály. Vytvoríme inovatívne vzdelávanie na škole, ktorého podpornými piliermi budú skúsení…