Dotazníky pre študentov

Počas vývoja našich inovatívnych metodík učitelia školy súčasne overujú ich kvalitu – učia podľa nich. Aby sme vedeli, ako sa našim študentom tieto inovatívne hodiny páčia, potrebujeme od nich zistiť spätnú väzbu. Pripravili sme pre nich dva dotazníky, ktorých adresy…