Školenia učiteľov

V rámci projektu si učitelia zlepšia svoje kompetencie v pripravených školeniach. Konkrétne to sú:

 • elearningové vzdelávanie – prostredie Moodle
 • Matematické softvéry na rysovanie a prípravu matematických textov – Mathematika, Geogebra a Derive
 • kurz na metodiku vyučovania fyziky s dôrazom na súčasnú odbornú terminológiu v angličtine
 • kurz na metodiku vyučovania biológie a chémie s dôrazom na súčasnú odbornú terminológiu v angličtine
 • kurz na metodiku vyučovania geografie a matematiky s dôrazom na súčasnú odbornú terminológiu v angličtine
 • kurz na metodiku vyučovania informatiky s dôrazom na súčasnú odbornú terminológiu v angličtine
 • osobnostný odborný rozvoj učiteľa
 • Práca so sytémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom
 • Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporovaného počítačom
 • NXT  MINDSTORMS Education na  školách
 • používanie tabletov vo vyučovaní a tvorba edukačných materiálov v softvéri iBooks Author

V týchto kurzoch sa vyškolí 25 učiteľov školy.