Konferencia ku projektu GPH – Scientia pro Vita

Na záver nášho projektu bude zorganizovaná konferencia, na ktorej chceme rozobrať tému modernizácie vyučovania prírodovedných predmetov a ukázať výsledky nášho projektu. Viac sa dočítate v programe.

Napísali o nás

O realizácii projektu boli uverejnené informácie v našom mestkom dvojtýždenníku a v mestkej televízii Mistrál.   Noviny Michalovčan: 26. – 26. 12. 2014 Prečítajte si informácie o projekte >>>> Noviny Michalovčan: 27. 6. 2014 Prečítajte si >>>>   Televízia Mistral 2.4.2015: Pozrite…

Prezentácia vysokých škôl – 25. 3. 2015

Dňa 25. 3. 2015 sa uskutoční na našej škole prezentácia vysokých škôlv rámci projektu GPH – Scientia pro Vita. Zúčastnia sa jej fakulty týchto vysokých škôl: STU v Bratislave TU v Košiciach ŽU v Žiline

Prestavba prírodovedných laboratórií

Počas realizácie projektu sme už prebudovali laboratóriá chémie, biológie a fyziky. Pribudlli nové laboratórne stoly, skrine na pomôcky a nové pomôcky pre vyučovanie chémie, fyziky a biológie. Staré laboratóriá, ktoré slúžili svojmu účelu asi 40 rokov sú už minulosťou. Niektorým…

Inovatívne vyučovanie s použitím tabletov

Počas projektu už viacero učiteľov začalo vo vyučovaní používať tablety a pmetodiky, pracovné listy, ktoré sú vytvárané počas projektu. Tablety sa používajú na hodinách matematiky, anglického jazyka, biológie.  

Workshop “Máme tablety a čo s nimi”

10. 12. 2014, Gymnázium Pavla Horova Michalovce Mobilná technológia dorazila aj do najstaršieho gymnázia na Zemplíne do Gymnázia Pavla Horova. Škola realizuje projekt spolufinancovaný EU GPH – Scientia pro Vita, ktorého cieľom je zmodernizovať vyučovanie prírodovedných predmetov. Súčasťou projektu okrem…

Príprava učiteľov na inovatívne vzdelávanie

V projekte je naplánované vytvoriť inovatívny systém vzdelávania prírodovedných predmetov, matematiky, geografie, a informatiky tak, aby sa zvýšili kľúčové kompetencie študentov. Vplyv na rozvoj týchto kompetencií budú mať učitelia školy, ktorí sú pripravení na inovatívne vzdelávanie, vedia používať IKT vo…