Inovatívne vyučovanie s použitím tabletov

Počas projektu už viacero učiteľov začalo vo vyučovaní používať tablety a pmetodiky, pracovné listy, ktoré sú vytvárané počas projektu. Tablety sa používajú na hodinách matematiky, anglického jazyka, biológie.