Konferencia ku projektu GPH – Scientia pro Vita

Na záver nášho projektu bude zorganizovaná konferencia, na ktorej chceme rozobrať tému modernizácie vyučovania prírodovedných predmetov a ukázať výsledky nášho projektu. Viac sa dočítate v programe.

Napísali o nás

O realizácii projektu boli uverejnené informácie v našom mestkom dvojtýždenníku a v mestkej televízii Mistrál.   Noviny Michalovčan: 26. – 26. 12. 2014 Prečítajte si informácie o projekte >>>> Noviny Michalovčan: 27. 6. 2014 Prečítajte si >>>>   Televízia Mistral 2.4.2015: Pozrite…