Prehľad o prezentovaní projektu

V tejto sekcii budeme prinášať prehľad o akciách, na ktorých sme prezentovali náš projekt.