Dotazník pre žiakov 2

Milí študenti,
chceme vás požiadať o vyjadrenie vášho názoru na používanie e-learningového servera na štúdium.
Ďakujeme za vašu odpoveď.