Inovácia učební

Počas realizácie projektu sa na našej škole zrenovujú laboratóriá chémie, fyziky a biológie.

Pribudú nové stoly so zabudovanými elektrickými prípojkami pre žiakov, nové demonštračné stoly so všetkými potrebnými médiami, ako sú pripojenie na internet, voda, elektrické zásuvky.

V laboratóriích budú nové dataprojektory resp. veľkoplošné obrazovky na moderné vyučovanie cez zobrazovací systém AirPlay.

Pribudnú nové pomôcky na demonštráciu, špeciálne laboratórium podporované počítačom, ktoré nám umožní pozorovať a vyhodnocovať pozorované pokusy na počítači, aby ich študenti lepšie pochopili.

Fotografie z inovovaných laboratórií

20150225_104406IMG_1123 (kópia) IMG_1202 IMG_1203 IMG_1204 IMG_1121 IMG_1122 20150225_104330