Prezentácia na konferencii “Učíme pre život 2015”

V dňoch 20 – 22. marca 2015 sa sedem našich učiteľov zúčastnilo konferencie Učíme pre život 2015, ktorú organizuje nezisková aorganizácia Indícia. Kolegyne p. Gaľová a p. Spišáková na svojom 45 minútovom workshope prezentovali náš projekt GPH – Scientia pro Vita, ukazovali vyučovanie pomocou tabletov, vytvorené metodiky, modernizované laboratóriá.

Pozrite si prezentáciu z workshopu