Školenie Moodle

Počas prázdnin naši učitelia absolvovali školenie na systém LMS Moodle. Naučili sa vytvárať kurzy, napl’ňať ich obsahom, pridávať do svojich kurzov študentov, pripravovať interaktívne testy a podobne.

Vyškolilo sa 25 učiteľov.

moodle2 moodle1 moodle-siroky