Dotazník pre žiakov 1

Milí študenti, chceme vás poprosiť o vyplnenie nasledujúceho dotazníka.