Školenie na používanie iPadov vo vyučovaní

Počas decembra a januára 2015 sa naši učitelia zúčastňovalli školenia na použivanie iPadov v škole. Celé školenie viedol pán Mgr. Miroslav Alexovič, certifikovaný školiteľ firmy Apple.

Obsahom školenia bolo základné nastavenia iPadu, ovládanie kancelárskeho prostredia, prihlásenie sa do iTunes, applikácie pre vyučovanie roznych predmetov a podobne.