Konferencia ku projektu GPH – Scientia pro Vita

Na záver nášho projektu bude zorganizovaná konferencia, na ktorej chceme rozobrať tému modernizácie vyučovania prírodovedných predmetov a ukázať výsledky nášho projektu. Viac sa dočítate v programe.

pozvanka

Konferencia sa uskutoční 15. 10. 2015 od 10.00 v priestoroch našej školy. Všetci záujemci sú vítaní.

Prosíme, svoju účasť nahláste mailom na adresu: gph@gphmi.sk do 13. 10. 2015

Podrobný program >>>>>