Prezentácia vysokých škôl – 25. 3. 2015

Dňa 25. 3. 2015 sa uskutoční na našej škole prezentácia vysokých škôlv rámci projektu GPH – Scientia pro Vita.

Zúčastnia sa jej fakulty týchto vysokých škôl:

  • STU v Bratislave
  • TU v Košiciach
  • ŽU v Žiline

pozvánka na prezentáciu  VŠ