Dotazníky pre študentov

Počas vývoja našich inovatívnych metodík učitelia školy súčasne overujú ich kvalitu – učia podľa nich. Aby sme vedeli, ako sa našim študentom tieto inovatívne hodiny páčia, potrebujeme od nich zistiť spätnú väzbu.

Pripravili sme pre nich dva dotazníky, ktorých adresy sú na nasledujúcich linkách:

dotazník 1        dotazník 2

Ďakujeme študentom za vyplnenie.